Metodyka budowy strategii

7778

Cel szkolenia

  • Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania strategicznego
  • Umiejętne wykorzystanie szeregu technik i metod optymalnego wyboru różnych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa i kreowania wartości dodanej dla Klientów
  • Skuteczne kreowanie strategii firmy i wykorzystania zdobytej wiedzy do oceny szans i zagrożeń podejmowanych przedsięwzięć biznesowych

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy
  • Rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa
  • Określenie form organizacji procesu planowania strategicznego
  • Określenie współzależności pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Przeprowadzenie analizy otoczenia i potencjału firmy oraz wyznaczanie celów strategicznych firmy
  • Formułowanie ramowy plan realizacji strategii przedsiębiorstwa
  • Formułowanie celów i zadań dla zespołów pracowniczych

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone są dla grup składających się z zespołów pracowniczych i ich kierowników. Szczególnie użyteczne są dla grup zadaniowych (np. zespołów projektowych), które muszą wypracować zasady pracy i metody osiągania postawionych przed nimi wymiernych wyników. Udział pełnych zespołów, tj. razem kierowników i ich podwładnych jest warunkiem niezbędnym realizacji celów warsztatów.

Cena szkolenia:

Cena szkolenia otwartego: 1360zł netto

 

Wprowadzenie do warsztatów z zarządzania strategicznego.

1. Główne elementy i pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego.
2. Misja firmy i jej znaczenie dla interesariuszy przedsiębiorstwa.
3. Wizja rozwojowa i jej zasady komunikowania.
4. Wartości i ich realizacja w przedsiębiorstwie – kształtowanie kultury organizacyjnej.
5. Cele strategiczne – cel celowi nie równy.
6. Docelowa grupa klientów – czyli jak wykorzystać niszę rynkową i realnie oceniać szanse i zagrożenia.
7. Definiowanie potrzeb rynku poprzez właściwą analizę informacji od Klientów i konkurencji.
8. Strategie pozycjonowania i budowy scenariuszy strategicznych.
9. Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów.
10. Wykorzystanie narzędzi SWOT i Strategicznej Karty Wyników.
11. Proces budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
12. Kaskadowanie strategii w dół organizacji m.in. poprzez wdrożenie zasad zarządzania przez cele.
13. Podsumowanie I i II dnia warsztatów szkoleniowych.

eskisehirbayanlar.com eskisehirescortlar.net bursaescorttr.com bursadaescortlar.org antalyaescort.pw